لندن کې په ټکسي کې ماشوم وځېږېدو

خبریال ویب پاڼه/ د بریتانیا په پلازمېنه لندن کې په یوه ټکسي کې ماشوم وځېږېده . د ټکسي چلونکی ویلسن وايي چې دغه کورنۍ یې د لندن یونیورستي کالج روغتون ته بیوله .

د ویلسن خبره ده چې پر لاريد ښځې خاوند غږ رابندي وکړ چې څومره لاره لا پاتې ده ؟

په څومره وخت کې رسېدلای شو ؟

ما چې وکتل د مېرمنې وضعیت ښه نه وو بس ناببره ميله خولې راووتل «اوه زما خدایه» بس هم دومره او نور ميموټر د سړک غاړيته کړ؛ د ښځې خاوند راته وویل چې ۱۱۱ یعنيایمبولانس ته تلیفون وکړم او ادرس ورته ورکړم چې ځان راورسوي ؛ خو د ایمبولانس تر رارسېدلو وړانديزما په ټکسيکې ناببره یوه سورلۍ زیاته شوه ؛ اوس موږ یو ماشوم لاره .

ددغې ماشومې نوم کامل دی او د لندن اوسېدونکي دي . کامل د جمعې په ورځ په ټکسيکې سترګې وغوړولې .

د ټکسيچلونکی ویلسن ته د ماشومې کورنۍ ویلي دي چې کامل ښه او صحت منده ده .‌

ښايي په نړۍ کې به ځینيماشومان په ټکسي یا بل موټر کې ځېږېدليوي ؛ خو د بریتانیا په پرمختلليروغتیا يي سیستم کې په

ټکسيکې د ماشوم ځېږون حیرانونکی دی .

د خبریال وی پاڼې همکار واييچې دلته بریتانیا کې د امیندواره ښځو او د مور په نس کې د ماشومان لپاره ځانګړيتدابیر نیول کېږي ؛ او په کلونو کلونو داسي پېښه نه کېږيچې یو ماشوم ديپه ټکسي کې پیدا شي‌.

دا ماشوم په داسيوخت کې دنیا ته سر راښکاره کړ چې د نړۍ تر ۱۵۰ هیوادونه داسی یوې ناروغۍ پر سر اخیستي چې تر اوسه

یې نه درملنه شته او نه یې هم واکسین کشف شوی دی .

بریتانیا د نړۍ له هغو هیوادونو ده چې روغتیا يي خدمتونه یې تر نورو هغو زښت پرمخ تللي دياو خپلو وګړو ته یې هر ډول اسانتیا ويبرابر ي کړي دي‌.

دلته چې د هريمور کوچنی په نس شي نو لسګونه ځله روغتون ته ور بلل کېږياو د ماشوم هره ناروغيد مور په نس کې پلټل کېږي‌.

دلته ماشوم له پیدا کېدو وروسته هم ډېر زیات امتیازات او هم دا ډول ډېر زیات روغتیا يياستانتیاويلريچې ښايي په ډېرو هیوادونو کې دا ډول کړنو ته د حکومتونو په کچه فکر هم ونه شي .

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More