د ټګ پلټل

افغانان

څورلسم اګست توره ورځ‌ !

خبریال وېبپاڼه - د اګست میاشت چې د پآکستان د ازادي میاشت بلله کېږي؛ د پښتنو په تاریخ کې یوه له تورو میاشتو هم ثبت شوې ده . وروسته له هغه چې پاکستان منځ ته راغلو د همدغه هیواد جابر پوځ یو…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More