د ټګ پلټل

رول ماډل

ولس او د حکومت موجوده روا ماډل !

خبریال وېبپاڼه - ښاغلو! تاسو د ولس د خوښې ناخوښې د مالومولو يا په خپلو رسمي تګلارو، او فردي کړو وړو باندې د ولسي غبرګون د مېچلو کومه تله لرئ؟ د داسې تلې نه زما مطلب هغه د دکاندارانو تله نه…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More