د ټګ پلټل

ستر انسان

ایا غواړې ستر انسان شې ؟‌

خبریال ویب پاڼه - طفا دا مه راته وايه چې سخت بوخت يم او دورځې ۶۰ دقيقې د يو څه پر زده کولو نشم لګولای. زښته ډير مصروف خلګ پيژنم چې په ۲۴ ساعتو کې يې ليږ تر ليږه يو ساعت يا زيات وخت د يو څه…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More