د ټګ پلټل

سکون

ذهني سکون څه دی؟

خبریال ویبپاڼه: هېڅ يو شخص هېڅ يوه پېښه او هېڅ يوه تجربه دا حق نه لري چې ستا مغزو کې کينې او ستا د ذهني سکون مزاحم شي. هېڅ شى او هيچاته بايد دا اجازه ورنه کړو چې زمونږ ذهني ارامتيا ګډه وډه…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More