د ټګ پلټل

واتسپ

واټس اپ او حيرانونکی بدلون

خبريال ډاټ کام -واټس اپ په خپل جوړښت کې د ۴ پر ځای د ۸ کسانو پر يوه يوه وخت د وډيو کانفرنس اپشن وړاندي کړ. مخکې تر دې چې د واټس اپ دغه نوی اپلکشن بازار ته راووځې د واټس اپ او فسبوک ګډ مشر…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More