وروره ! خو له دې ماته سه / مولوي عبدالرحمان غوري

خبریال وېبپاڼه / اسلامې امارات د وینو ، قر با نيو ، زحمتنو ، شهداء و ، یتیمانو ، أسیرانو ، کونډو ، زخمیانو یو لوې صف ده او ددغه بهیر وګړو د یو داسې نظام لپاره دا ټولې قربانۍ ورکړي او وررکوې یې چې په هغه نظام کې اسلامې ارزښتونه ، ملې شهکارۍ ، دوطن پوره ازادۍ او ابادۍ ساتل سوې وې . هو : دا چې دأ فغان ولس بچیانو یو ځل بیا خپل تیر برم را ژوندی کړ ، هغه عزت ، درناوی ، او سر لوړې یې د تاریخ زرینو پا ڼو ته وسپارله چې نیکنو یي د ککریو شیندلوپه ډیر لوړ قمیت ورته په میراث پرې اِیښې .
ددنیا یو داسې لوئ طاقت یې په یو داسې خاوره کې را ځمله ول چې ټولې نړی ته یي ستر ګې برګې نیولي وي ، دا خاوره دافغان غیرتي ولس خاوره ، دا دمظلو موخلګو په قهرمانه وینه سرسوې خاوره ده .
دا غریبه خاوره چې ولس یي اکثر بي وزله ، خوار ان ، غریبان دې یوازي دایمان رڼا او شها مت ور سره ده اوبس .
اصلې خبرې ته راځم ،
د څو ورځوڅخه را پدي خوا په مجازې دنیا کې د ملا برادر خبرې ښکته پورته کیژي چې په کراچۍ کې دزخمې طالبانو پوښتنې ته ور غلئ ، بیا يي هلته یوه نړئ نا بلده خبرې پاشلې ، داسې کښت یي وکړ چې با ور وکۍ زه یي دقلم دنوک څخه لرې بولم خو ییا هم چې سمه خبر ه ښکار ه شې یو ځه به ووایم .

ملا برارده !! ملا ماتې وویل چې زموږ محدود شمیر مشران دلته ندې بلکه ټوله مشر تابه مو دلته دې [ یعنې پاکستان کې ]
ښه خوله دې خدای ماته که لکه ماته چې ده ددې خبرې کومه غوښتنه څه ضرورت وه چې تا شل کاله ورسته اعتراف وکړ ، دامارت ټوله مشران که له دنیا تللې او که ژوندې دې له لمړې ورځ څخه تر دغه وخته چې تا ملا ماتې ښکاره کړه ، له دې خبره سوچ منکر ول ، او هبځ کوم مشر مسأول یا کشر په طول ددې دونه وخت کې دا خبره وه نکړې ، تر دې چې داسلامې امارت نائب الحاج شهید ملا عبید الله اخند ، له دغه اقراره ، ځان دشهادت تر سر حده ور سول په وحشت شهید سو خو دژوند تر اخرنۍ ساه یي ونه منله چې یازه ملا عبید الله یم او یا دلته دامارت کړنې او تر تیبات وجود لرې ،
دغه خلګ چې دا ته بر أت ور کوې دوی همدا ملا عبید الله په دغه خبره چې همداسې اعتراف وکې په زور ، جبر شهید کړ خو ته بیا ندي وړې ندي را وړې پا کستان ته رالې او بیا دې بي خلتې پیر ونه پیل کړل ولي ځه پیښه وه ..؟
ددې معنې به دا نه وې چې اسلامې امارت دا شل کاله دروغ ویل ..؟
اوس یي هر ځه ومنل ، په ټول جریان یي په رسمې شکل ستا دخولي ځخه هم ولس ته ، هم دنیاته ښکاره قبوله کړه چې دادی موژ له اول تر أخره دلته وه او لا به یو .
برادره !! تا وویل زه ځکه دلته را ځم چې ستا سو علاج وسې ، خداې دې خوار که چې ته نوې ددوی علاج نه کیدو ..؟ ته نه وې دزخمیانو تداوې روانه وه دا ستا دغه ملغرین سفر نتیجه نوه چې هر ځه دې ځان ته منسوب کړل .
دغه ته چې چاته دکټ تر اړخ ناست یي تور زین الله دغه سړي پا کستان کې دوه دری کاله وحشتناکترین محبس تحمل کړ خو تر اخره یي پاکستا نیانو ته ونه منله چې زه طالب یم .
دارنګه په سلهاو طالبان په همدې پاکستان کې ونیول سول ، شکنجه سوه ، حتی زندانو کې په شهادت ورسیدل خو چا ته یي هم اعتراف ونکړ ،
برا در ه ! ته خبر یي چې ستا په خوله دغسې راز بر بنډه ول به کوم شرعې جواز ولرې ، تا خو داسلامې امارت مشر شیخ صاحب حفظه الله نائبین یي نوره مشران دښمن ته په ګوته کړ ل، که شیخ صاحب یا یي نائبینو ته خدای مکړه کوم تا وان پیښ سو نو ته به مسأول یي .
بله خبر تا دا وکړه چې موږ دې خلګو ته تر شخصې ځوره ونې ور تیر یو دیو مصلحت په خاطر .
ته کوم صلاحیت لري چې دشهید آمیر منصور صاحب ، شهید ملا عبید الله ، شهید ملا محمد نذیر زابلې ، شهید الله داد طبیب ، شهید یا سر ،
شهید مولوې شمس الرحمن
او دې ته ورته په سلهاو شهدا وتر وینو ور تیر سې چې پاکستان په خپلو زندانو کې په شهادت ورسول .
ته په کوم صلاحیت دهغو په زر ها و بمبا ریو چې دپاکستان له له ملک زموږ په خاوره امریکار یي یر غلګرو وکړې دزر ګنو مظلو مو افغانانو وینې توې کړې ، ته په دې پو هبږې چې زموږ اسلامې حاکمیت دکوم ملګ نه ونړید ، چا دلمړي ځل لپاره امریکا یي یر غلګرو ته زموږ دملک د نیلو مشوره ورکړه ، چا ځای ور کړ ، له کوم سر حد نه په زر ګنو دامریکا یي یر غل ګرو اکمالاتې قطارو نه افغان خاوري ته را تلل …؟
تو او خدای د اسلامې امارت په نړه ولو کې د امریکا یي یر غلګرو مکمله مرسته چا وکړه ..؟
ته تر دې تاریخې نه بښونکې جنایت هم ور تیر یي ..؟
دا هم ستا صلاحیت ده ..؟
بله خبره دې دا وکړه چې ماته پمپیو ولاړیږې ،
ما ته ټرمپ ( ۳۵ ) دقیقې وخت را کۍ نورو خلکو ته لس دقیقي وخت ور کوې ..
دا ستا دسیاسې لاسته را وړنو پوره را پور وه چې مظلومو زخمې طالبانو ته دي وړاندې کړ ..؟
دشرم خبره ده په خدای ،
خو ربښتیا خبره داده چې ستا خوله له وخت ماته ده خبري دې زده ندي او ته بیا ځان نظامي بولې ، کله نظامې وې زه او ته خودیوه وطن او یودوران خلګ یو سم دې پیژنم .
د اسلامې امارت په دوران کې خو لوی ملا صاحب رحمه الله دلمړۍ کر ښې مشران ټول وخت به یا ملا محمد شهید ، ملا محمد فاضل اخند وه ، یا به ملا داد الله شهید ، یا به شهید ملا محمد نعیم اخند ، یابه شهید ملا شهزاده اخند او یابه ملا مشر شهید وه
ټول وخت دا خلګ دجنګو مشران وه ، شهید ملا عبید الله اخند دفاع وزیر وه .
ته یو مشهور جنګ په ګوته که چې ته ملا صاحب رحمه الله دجنګ مشر ټا کلئ یي ..؟
او دا هم غلت مشهور ده چې ته دسقوط نه ورسته دملا صاحب رحمه الله ځای ناستئ وې ، په کره شوا هدو او بیا نونه چې دملا صاحب نائب اصلا بیخې نه په ژوند وه او نه دسقوط نه بعد .
هو : یواځي شهید ملا عبید الله اخند ملا صاحب رحمه الله داسلامې امارت دسقوط نه بعد د خپل ځان په ځای د ملګرو دنظم او جوړښت مشر وټا کل .
دا ښکارت خبره ده چې شهید ملا عبید الله اخند داسلامې امارت د بیا را ژوندې کوه لو مشر وه ، ملا برادر خو د شهید ملا عبید الله اخند د همکار په نوم ملا صاحب ورسره تعین کړ اوبس .
ملا برادره !! موږ خو له دې لرې وطنه سیاسې کړن لاري ، لاسته را وړنې هم ځارو ، خبریږو .
چې دسیاسې دفتر وضعیت دې صفر ته ټیټ کړئ .
ځکه ته نه سیاسې یي نه نظامې دا ځکه چې مخکې خو به یواځي موژ پیژندلې چې سره پیژ نو ، خو عامو ملګرو او خلکو ته نوې معلوم دکراچۍ او دقطر هغه بلیغ کلامونه چې تا ولس ته وړاندې کړل ټولو ته معلوم سوې چې استعداد خو دې صفر ده .
هو په ملا برادر کې ځنې صفتونه سته مثلا سخت قوم پرسته دی ، له محمد زیو پرته چندانې په بل چا باور نکوې ده ته یواځې محمد زي توب معیار ده ، اوس خو یي لا بله هم دلته په داخل کې پیل کړې ولا که چې شیخ صاحب محترم به خبر وې ور باندې کیا .
نوکې نوکې روپۍ را لیژي او ځان ته مسلح ملګري پیدا کوي چاته دشپي دوربین اخستئ ، چاته بیا موټر ، دارنګه چاته سلاح مطلب ځان ته ملګري زیاته وې بیا خصوصا محمد زیو درانو ته ډیر متوجه دی چې مسلح او سره یو ځای یي کې .
که په اخرکي یو ه خبره وکړم چې آیا لدې ټولو نا خوالو سره چې پورته یادې سوې دا سې خلګ به أ هل وې ، آمانت به خپل أ هل ته سپارل سوئ یي ، پدې کې به کوم شرعې حکم پلئ سوې یي چې برادر غوندې شخصیت چې دهيڅ شې توامندي او استعداد نلري داسلامې امارت ، وطن ، خلکو ، ملګرو ، طالبانو او دافغاان ولس د سرنویشت ټا کلو د نمایند په صفت دې په نړۍ والو سیاسې ، ملې غونډو کې برخه ولرې …؟
سوال بلا جواب

لیکوال: مولوي عبدالرحمان غوري

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More