وظيفه راوړئ، خير يوسئ! سيد شاه

سترګې چې سپينې وي زغمل کېږي، د سپي هم د ګوزارې وي، خو د حجرو د رنډۍ هغه له هډوکو جوړې دي.

تر خدای مې جار کړې، هغوی اوس خلکو ته د غربي کمپ او کډوالي پيغورونه ورکوي چې درست عمر يې د پاکستان په کمپو کې لکه د غرمې سپي د پردو دېوالو سيوري ته تېر کړی.

دا نن چې د وطن پر تخت سپاره دي؛ له چړي تر چواړي دي‌ لاس پر قران کېږدي، په پاپړي څپلکو کې يې، د هري‌پور، سرانانو، شمشتو، ګردي ځنګل، کټوۍ، غزګۍ، زېړ کارېز او سرخاب په کمپونو کې در په در، درست عمر د سوال په ټوک پسې لکه سپي نه دي ځغستي؟

سل واره يې په يوه کاسه کې د سوال شل رقمه ګډوډو او ترشو کتغونو په کولمو نه دي درد کړي؟

د م-درسې هغه تشه حجره يې له ياده وتلې چې د ځيرو وچو پاستو ته به ځانګړې وه، تر دروازې به يې د موږکانو بوی ته او بيا به مهتمم د مياشتې په اخير کې په تول خرڅول.

نه يې لري؛ که نه دوی دې په وجدان قسم واخلي، د ژوند تر ټولو ډېره خوشحالي يې د هماغو کمپونو په هديرو کې د اسقاط تر پيسو، بل ځای ډېره لېدلې؟

له دې منکرېږي چې د هماغو کمپونو په م-درسو کې يې د خيرات څرمنې لکه د مړې مور بړستنې په احترام نه دي نغښتې؟

د هماغو کمپو د هديرو د قبرو د بيرغو لکړې يې لکه د څېلې سپي، په ساړه ژمي ځانو ته نه دي سوځولې؟

وا دې خلي پر خپله ناولې ږيره قسم چې هر يو په هماغو کمپونو او مدرسو کې پر خپلو ملګرو د ډله‌ييز جنسي تېري شاهد يا خبر نه دی پاتې سوی؟

دوی هره يوه په هماغو کمپونو کې د مياشتې په زر کلدارې، يو نيم سل اذانونه نه دي کړي؟

بېل بېل دې ووايي؛ د دوبي په ټکنده غرمو کې يې د هماغو کمپونو په کوڅو کې د ناتار لپاره د سوال په شړومبي پسې بدنۍ نه دي ګرځولې؟

دوی دې قسم وکړي؛ که بې ځايه و حانث يې زه يم، همدا نړيوال چې دوی ورته لکۍ ډانګې نيولې، د هماغو کمپونو د م-درسې د يوه سميټي خاک‌انداز لپاره يې مدرس م-لا منډې نه دي پسې وهلې؟

دا څه چې په جېب کې لري، څه چې په کور کې ورسره دي او څه چې دی په خپله دی؛

په سلو کې پنځه نوي چندې، صدقې، سرسايې، خيراتونه او اسقاطونه نه دي؟

چې ناچاري راسي، پر اوښ به سپور يې سپی به په ټوپ در ورسېږي، همدا کسان نن د دوی له لاسه د يوه عظيم وطن بې کوره شوي سنګين اولاد ته د کډوالي پيغور ورکوي.

د خدای لويه دينه!

ما ته دې څه راکړل؟

ستا له لاسه خپل ورانی، مرګ، بې‌وطني، هجرت او در په دري وژاړم، که دې په استازيتوب را ته په غپا دغه سپي له ځانه چغه کړم؟

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More