د ټګ پلټل

افراطي

سست مذاکرات که د تباهي‌ تکرار؟

د طالبانو سره دافغانستان د اسلامي جمهوري حکومت مذاکرات ډېر ورو روان دي، یا بهتره ده چې ووایم اوسني روان مذاکرات په ظاهره کې بې پایلې ښکاري، هغه ځکه چې طالب هر څه غواړي او افغان حکومت بیا دا…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More