د ټګ پلټل

صدیق

د صدیق افغان وطن پرستي!

خبريال وېبپاڼه؛ په تاريخ کې تل د ډېرو ناوړه موخو لپاره ډیرې پاکې او نیکې اصطلاح ګانې او کلمې کارول شوې دي، خو ډېر کله ددې کلمو او اصطلاح ګانو تر شاه داسې مخونه پټ وي چې په اصل کې ددې نېکو…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More