د ټګ پلټل

ژغورنې

نړيوال یې د ژغورنې چانس نه ويني

خبريال وېبپاڼه؛ تېره ورځ معتبرو بهرنیو رسنیو پخپلو تحلیلونو کې وويل چې که د امریکا نوی حکومت هرڅه وکړي افغان حکومت نشي ژغورولی، په دې تحليل کې تر ډېره تاکيد په فساد شوی و او د افغان حکومت د…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More