د ټګ پلټل

خبريالان

افغان خبريالان په مرګوني حال کې

نن د مۍ میاشتې درېيمه ده، دا ورځ د مطبوعاتو د نړۍ والې ورځې په نوم يادېږي، چې په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي. د دې ورځې په رارسېدو سره سم، د بښمې نړۍ وال سازمان په يو راپور کې وايي: چې…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More