د برخي‌ پلټل

کلتور

د کلتور برخه کې د خبریال ډاټ کام همکاران کلتوري‌مسایل خپروي چې تر ډېره بریده شعرونه ، لنډي کیسې او د کلتور او رواج سره تړلي‌خبرونه دي .

د هواپه بڼه یې سر وخوځاوه

خبریال ډاټ کام/آسمان کې تک توره وریځ خپره وه وحشتناک الماسک د زړه ستنې کاږلې له لویدیځ اړخه زورور باران راغی باران دومره تالنده ؤ چې لس دقیقې نه وې وتلې چې د غرونو له لمنو یې وېروونکي او…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy