د طالبانو له لوري د تبليغاتي جګړې زور، د حکومت لويې نيمګړتياوې

خبريال ویبپاڼه: په دې وروستيو کې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په وتلو دي د روان وضعیت څخه طالبان د هر اړخیزې ګټې پورته کولو هڅه کوي. لکه څنګه چې ټول پوهېږو چې تبلیغاتي جګړه د عملي جګړې…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More